-55%

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU

11,500,000 VND

5,200,000 VND

-20%

Lõi Lọc Kangaroo số 1

100,000 VND

80,000 VND

-27%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 2

150,000 VND

110,000 VND

-27%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 3

150,000 VND

110,000 VND

-15%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 4

650,000 VND

550,000 VND

-22%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 5

450,000 VND

350,000 VND

-31%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 7

650,000 VND

450,000 VND

-31%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 8

800,000 VND

550,000 VND

-31%

Lõi Lọc Nước Kangaroo số 9

800,000 VND

550,000 VND